Information från polisen inför Rally Sweden 2023

Bild från Rally Sweden 2022

Bild: Polisen

Den 9–12 februari arrangeras Rally Sweden i Umeå. Det förväntas komma många besökare, vilket bland annat kan påverka trafikläget.

Polisen kommer att arbeta brottsförebyggande och kontaktskapande under helgen. Vi kommer bland annat att prioritera trafikövervakning och att finnas ute där besökarna är. Vi samverkar med kommun, arrangör och övriga aktörer utifrån våra respektive ansvarsområden.

Vi har här samlat några uppmaningar, tips och länkar till dig som planerar att besöka rallyt – eller bor i Umeå med omnejd.

Trafik – förväntade trafikstörningar, lämna gärna bilen hemma

Räkna med att trafikläget tidvis är ansträngt. Res i god tid, följ anvisningar och skyltning för att undvika olyckor och trafikstörningar. Kör alltid nykter! Anpassa hastighet efter sikt och väglag. Tänk även på att det på grund av snöläget just nu rör sig mycket vilt utmed vägar och skoterleder där det är lättare för dem att ta sig fram.

Samåk eller res kollektivt om möjligt. Bussar kör från centrum till och från arenan samt mellan specialsträckorna.

Samlad information kring Rally Sweden med länkar till olika aktörer, Umeå kommuns webbplats

Förväntad påverkan på vägar i Västerbotten med anledning av Rally Sweden, Trafikverkets webbplats

Transporter i Umeå under Rally Sweden, Visit Umeås webbplats

Tips inför planeringen av besöket på Rally Sweden, Visit Umeås webbplats

Bussar under Rally Sweden, Länstrafiken Västerbottens webbplats

Avstängda parkeringar under Rally Sweden, Upabs webbplats

När annan bil parkerat på din parkeringsplats eller mark

När kan polisen flytta parkerade fordon

Snöskoter – följ lederna

Det är endast tillåtet att köra skyltade skoterleder fram till sträckorna. Kör alltid nykter! Visa hänsyn till människor, djur och natur. Följ anvisningar och skyltning.

Regler för snöskotertrafik inom tävlingsområdet, Rally Swedens webbplats

Polisen berättade inför förra årets rally om vad du som planerat att ta skotern eller bilen till rallyt bör tänka på, Motorblog of Sweden (MOS)

Lagar och regler gällande snöskotrar

Parkerade fordon – akta dig för tjuvar

Lämna aldrig värdesaker i en parkerad bil. Stora evenemang lockar personer inriktade på stölder ur fordon och även ur bostäder.

Skydda dig mot stöld av eller ur fordon

Skydda dig mot bostadsinbrott

Alkoholförbud och lokala ordningsföreskrifter

I centrala Umeå gäller alkoholförbud. Inom förbudszonen får du inte utomhus dricka spritdrycker, vin, starköl samt öl klass II.

Läs mer om lokala ordningsföreskrifter på respektive kommuns webbplats.

Lokala ordningsföreskrifter kring förtäring av alkohol, Umeå kommuns webbplats

Råd till föräldrar

Märk gärna mindre barn med telefonnummer ifall de kommer bort i en folksamling. Det underlättar för oss, eller för någon annan som tar hand om barnet, att komma i kontakt med vårdnadshavare.

Många ungdomar kommer att finnas på plats. Vi vill därför uppmana föräldrar att prata med sina barn om vad de ska göra samt var de ska vara. Se också till att vara tillgänglig ifall ditt barn, eller vi, behöver komma i kontakt med dig.

Råd till föräldrar om unga och alkohol

Uthyrning av privatbostäder – se upp för risker

Ska du hyra ut eller hyra en privatbostad tillfälligt? Du bör då ta i beaktande att bedrägerier och andra brott som är kopplade till lägenhetsuthyrning pågår året runt.

Bli inte lurad vid uthyrning av bostad – riskerna att se upp för

Klä dig varmt!

Tänk på att det kan bli kallt när du vistas utomhus under en längre tid.