Kamerabevakning med UAS i Jönköping

Polisen kommer att kamerabevaka med UAS (drönare) i samband med Hans Majestät Konungen och Drottning Silvias besök i Jönköping den 16 februari.

Kamerabevakning sker över delar av stadskärnan och kommer att pågå från klockan 07.00 och som längst till klockan 18.00. Flygförbud råder enligt beslutet, undantaget polismyndigheten. Kamerabevakning bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte och som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Beslut att använda UAS är fattat av Boel Dahlman biträdande lokalpolisområdeschef Södra Vätterbygden och grundar sig främst i bestämmelser i kamerabevakningslagen 14a §.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.

Kontaktperson för media:

Andreas Fyhr, Polisinsatschef