Kamerabevakning med UAS i Örebro

Karta över områdes som kommer att kamerabevakas

Bild över området som kommer att kamerabevakas.

Polisen kommer att kamerabevaka med UAS (drönare) i samband med ett idrottsevenemang som äger rum vid Behrn Arena den 26 februari.

Kamerabevakningen sker den 26 februari mellan kl. 13.00-23.00 i enlighet med Kamerabevakningslagen 14 § d p1. Upptagningsområdet kommer att vara från Slottet längs Engelbrektsgatan i riktning mot Behrn Arena och området runt Arenan.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen och att i efterhand kunna utreda eller lagföra brott.

Om kamerabevakning med drönare

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  • Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.