Kamerabevakning vid Bravida Arena

  • Polisens drönare i luften
    Polisen använder kamerabevakning i trygghetsskapande syfte och för att förebygga och utreda brott. Bild: Minna Riddarstolpe
  • Kartbild med markerat område för kamerabevakning.
    Karta 1. Kamerabevakning sker inom markerat område. Bild:
  • Karta med markerat område för flygförbud.
    Karta 2. Tillfälligt flygförbud råder inom markerat område. Bild:
1/3

I samband med söndagens fotbollsmatch på Bravida Arena i Göteborg kommer Polisen att använda sig av kamerabevakning. Dessutom gäller flygförbud över området.

På söndag den 26 februari kl.11:00-22:00 har Polisen beslutat om kamerabevakning med hjälp av UAS, kameraförsedda drönare. Beslutet gäller Bravida Arena och närliggande områden på Hisingen i Göteborg. Se karta 1.

Samma dag den 26 februari kl. 08:00-17:00 råder flygförbud genom beslut om ett tillfälligt restriktionsområde i luften över Bravida Arena. Se karta 2.

Polisen använder kamerabevakning för att förebygga brott och skapa trygghet. Materialet kan även användas i efterhand för att utreda misstänkta brott.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.