Konferens med fokus på unga i riskzon

  • Foto på Jan Landeström, Erik Von Essen, Catrine Kimerius Wikström och Magnus Gyllestad.
    Jan Landeström (säkerhetschef i Nacka kommun), Erik Von Essen (länsstyrelsen/Sthlm), Catrine Kimerius Wikström (polisområdeschef Stockholm syd), och Magnus Gyllestad (Kommundirektör Haninge kommun).
  • Foto på broschyr från samverkanskonferenser.
  • Foto på en polis.
  • Foto från samverkanskonferensen.
1/4

Polisområde Stockholm syd bjöd tillsammans med Nacka kommun, Botkyrka kommun och Haninge kommun in till 2023 års samverkanskonferens. Temat var "Unga i riskzon".

Den 16 februari genomfördes en samverkanskonferens i Nacka mellan Haninge kommun, Botkyrka kommun, Nacka kommun och polisområde Stockholm syd. Det är ett samarbete för att förebygga brottsutvecklingen i de utsatta områdena och jobba med unga i riskzon. Detta görs dels genom att fokusera på att bygga en starkare relation och samarbete mellan socialtjänsten, skolor och polisen.

Under konferensen diskuterade parterna vikten av att förebygga brott redan i unga år och att fokusera på att göra skolorna tryggare. Ett annat tydligt budskap var att gå från samverkan till samarbete. 

– Behovet vi såg förra året med fokus på unga i riskzon har tyvärr bara ökat, vi är mitt i en våldsspiral med unga gärningspersoner. Förståelse bland och samverkan mellan alla aktörer har aldrig varit viktigare än nu, sa Catrine Kimerius Wikström, chef över polisområde Stockholm syd.

På plats fanns cirka 120 personer som på något sätt jobbar med att förebygga brott och stötta unga med hög risk för att begå brott, genom olika insatser. Förmiddagen ängnades åt olika föreläsningar för att sedan avslutas med fyra workshops och paneldiskussioner.

Föreläsare var bland andra Amir Rostami, docent i kriminologi, Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi, och Greta Berg, ansvarig brottsförebyggande frågor SKR, Sveriges kommuner och regioner.