Nytt medborgarlöfte Härjedalens kommun 2023-2024

två personer som tar i hand

Polisen och Härjedalens kommun har tecknat ett nytt medborgarlöfte.

Medborgarlöfte 2023-2024

Medborgarlöftet utgår från en lokal problembild baserad på underrättelser, medborgar- och medarbetardialoger, kunskap som finns hos polisen och kommunen samt brottsstatistik.

Utifrån de lokala kartläggningarna och den lokala problembilden har följande fokusområden prioriterats för långsiktig samverkan:

  • Trafiksäkerhet
  • Bruk av ANDT i kommunen
  • Brottslighet som påverkar lokalsamhället

Uppföljning medborgarlöftet 2021-2022

Medborgarlöftet för 2021 - 2022 har summerats av Härjedalens kommun och polisen och en sammanfattning av resultatet finns.