Närmare 176 miljoner i brottsvinster från telefonbedrägerier i Stockholm

Antalet anmälda telefonbedrägerier i Stockholm ökade kraftigt under 2022, från en redan hög nivå året innan. Den största andelen av brottsoffer för telefonbedrägerier är personer som är 70 år och uppåt.

För att stärka möjligheten att skydda sig mot telefonbedrägerier (vishing) startar polisen en nationell informationskampanj och skickar vykort med råd och tips till alla som är 70+. I Stockholm och på Gotland är det sammanlagt över 220 000 personer som får vykortet i postlådan.

­– Stockholmspolisen tar telefonbedrägerierna på stort allvar. Många gånger blir brottsoffren av med sina livsbesparingar och utöver den ekonomiska skadan leder händelsen till skuld, skam och oro, säger Jan Friberg på Stockholmspolisens bedrägerisektion.

Finns ett mörkertal

Under 2022 fick Stockholmspolisen in cirka 5 500 brottsanmälningar. Brottsvinsterna på närmare 176 miljoner kronor innefattar pengar från konton och kontanter. Det finns ett mörkertal, den totala summan är förmodligen högre.

I en variant av telefonbedrägeri får den uppringda ett efterföljande hembesök och blir lurad att lämna ifrån sig smycken och värdesaker som sedan säljs vidare.

­– Tyvärr förekommer det att bedragarna som ringer på dörren utger sig att vara från Polismyndigheten.

Brottsvinsterna från telefonbedrägerierna finansierar till stor del i kriminell verksamhet och går att koppla till skjutningar i kriminella miljöer. Att försvåra för bedragarna är viktigt för att minska uthålligheten i den kriminella ekonomin.

Samarbete med pensionärsorganisationer

Stockholmspolisen arbetar på flera plan för att öka medvetenheten om telefonbedragarnas tillvägagångssätt. I lokalpolisområdena är bland annat kommunpoliser och polisens volontärer engagerade i informationsinsatser.

För att nå målgrupperna och för att påverka bankerna att förbättra säkerheten för kunderna, samverkar vi med nationella bedrägericentret på Noa och pensionärsorganisationer i hela landet. 

Tips för att skydda dig mot telefonbedragare

  • Lägg på luren – om du blir osäker ska du avsluta samtalet.
  • Logga inte in eller lämna ut koder på uppmaning av någon annan.
  • Lita inte på den som ringer, även om den verkar trovärdig.

Vykortet översätts till flera språk och finns på polisen.se/telefonbedragerier

Vykort från polisen ska stärka äldres förmåga att motstå bedrägeriförsök