Ny tillfällig kamerabevakning i Sundsvall

Polisområde Västernorrland har beslutat att installera bevakningskameror i Nacksta respektive Skönsberg. Kamerapaketen planeras sitta uppe fram till och med maj.

Kamerabevakning är en del av lokalpolisområdets brottsförebyggande arbete. Kamerorna är placerade på strategiskt utvalda platser i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottsliga handlingar för att kunna underlätta utredning och lagföring. 

Polisområdet arbetare vidare för att få fast etablering av kamerabevakning på flera platser i Sundsvall och på sikt även på flera orter och platser i polisområdet.

Kontakt

Christian Hald
Samordnare för kameraprojektet i Västernorrland