Nytt medborgarlöfte i Åsele kommun

På bilden ses t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Vesterberg, kommunstyrelsens ordförande Andreas From och kommunchef Nils-Petter Grenholm som i dag undertecknade de nya medborgarlöftena i Åsele kommun.

På bilden ses t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Vesterberg, kommunstyrelsens ordförande Andreas From och kommunchef Nils-Petter Grenholm som i dag undertecknade de nya medborgarlöftena i Åsele kommun. Bild: Åsele kommun

I dag undertecknades det nya medborgarlöftet i Åsele kommun. I fokus för åren 2023–2024 står ungdomar, bedrägerier, inbrott, våld i nära relation och trafik.

Underlaget som det nya medborgarlöftet baseras på har polisen och kommunen har tagit fram genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare. Till exempel så är resultatet från den årliga trygghetsenkäten en del i detta underlag.

I dag har så t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Vesterberg, kommunstyrelsens ordförande Andreas From och kommunchef Nils-Petter Grenholm skrivit under på att:

  • Kommunen och polisen ska verka för att minska tobaksanvändningen bland unga i Åsele kommun.
  • Kommunen och polisen ska stärka och medvetandegöra medborgare om risker att utsattas för bedrägerier och inbrott.
  • Kommunen och polisen ska verka för att öka medvetenheten hos kommunens invånare gällande våld i nära relation för att förhindra och förebygga brott.
  • Polisen ska vara närvarande och synlig i centrala Åsele genom trafikkontroller.
  • Polisen ska vara närvarande och synlig i Fredrika genom trafikkontroller.

Samtidigt som det nya medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I denna anges vilka förutsättningar som gäller för samverkan mellan lokalpolisområde södra Lappland och Åsele kommun samt åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Relaterad sida

Åsele – medborgarlöften

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften och lokalsamverkan

Samverkansöverenskommelse

Utöver medborgarlöften så har polisen och kommunen även en samverkansöverenskommelse. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.