Nytt medborgarlöfte i Dorotea

På bilden ses kommunchef Olli Joenvärää och t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg som i dag undertecknade de nya medborgarlöftena i Dorotea kommun.

På bilden ses kommunchef Olli Joenvärää och t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg som i dag undertecknade de nya medborgarlöftena i Dorotea kommun.

I dag undertecknades det nya medborgarlöftet i Dorotea kommun. I fokus under 2023–2024 står ungdomar, bedrägerier, inbrott, skoterkörning och trafiksäkerhet.

Underlaget som det nya medborgarlöftet baseras på har polisen och kommunen har tagit fram genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare. Till exempel så är resultatet från den årliga trygghetsenkäten en del i detta underlag.

I dag har t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg och kommunchef Olli Joenvärää skrivit under på att:

  • Kommunen och polisen ska tillsammans arbeta mot tobak- och alkoholanvändning med fokus på ungdomar.
  • Kommunen och polisen ska stärka medborgarnas kunskap kring inbrott och bedrägerier.
  • Kommunen och polisen ska tillsammans verka för trafiksäker och hänsynsfull skoterkörning i Borgafjäll.
  • Kommunen och polisen ska verka för en trygg trafikmiljö i centrala Dorotea.
  • Polisen ska vara synlig och närvarande i byar genom trafikkontroller.

Samtidigt som det nya medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I denna anges vilka förutsättningar som gäller för samverkan mellan lokalpolisområde södra Lappland och Dorotea kommun samt åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Relaterad sida

Dorotea – medborgarlöften

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften och lokalsamverkan

Samverkansöverenskommelse

Utöver medborgarlöften så har polisen och kommunen även en samverkansöverenskommelse. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.