Nytt medborgarlöfte i Lycksele

På bilden ses t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg och kommundirektör Christer Normark som i dag undertecknade de nya medborgarlöftena i Lycksele kommun.

På bilden ses t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg och kommundirektör Christer Normark som i dag undertecknade de nya medborgarlöftena i Lycksele kommun.

I dag tecknades det nya medborgarlöftet i Lycksele. I fokus 2023–2024 står förebyggande arbete mot unga med fokus på tobak, alkohol, narkotika och våld. Prioriterade områden är även bedrägerier, stölder, inbrott, tryggare centrum och trygghet i trafiken.

Underlaget som det nya medborgarlöftet baseras på har polisen och kommunen har tagit fram genom bland annat dialoger med medborgare och egna medarbetare. Till exempel så är resultatet från den årliga trygghetsenkäten en del i detta underlag.

I dag har t.f. lokalpolisområdeschef Daniel Westerberg och kommundirektör Christer Normark skrivit under på att:

  • Vi ska tillsammans arbeta förebyggande mot unga med fokus på tobak, alkohol, narkotika och våld.
  • Vi ska tillsammans arbeta med kunskapshöjande insatser för att förhindra brott mot olika målgrupper.
  • Vi ska tillsammans arbeta för ett tryggare centrumområde.
  • Vi ska tillsammans arbeta med att motverka trafikbrott och trafikstörningar.

Samtidigt som det nya medborgarlöftet undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I denna anges vilka förutsättningar som gäller för samverkan mellan lokalpolisområde södra Lappland och Lycksele kommun samt åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Lycksele – medborgarlöften

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften och lokalsamverkan

Samverkansöverenskommelse

Utöver medborgarlöften så har polisen och kommunen även en samverkansöverenskommelse. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.