Över 100 yrkesfordon med brister stoppade under trafikvecka

Den 13-19 februari genomförde polisen i region Stockholm och Gotland ökade kontroller av fordon i yrkestrafik. Över 100 fordon med brister stoppades och över 400 trafiköverträdelser rapporterades.

Trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en del av polisens nationella trafiksäkerhetsarbete. Kontrollerna genomfördes genom fast och rörlig övervakning i regionen och fokuserade på fordon och förare av bland annat taxibilar, budbilar, lastbilar och bussar.

– Kör- och vilotider, fordons skick, fordonsvikt, lastsäkring med mera kontrollerades för att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt, säger Hans Nilsson Lanér, gruppchef på trafiksektionen hos polisen i region Stockholm.

Under veckan har cirka 500 lastbilar kontrollerats varav 145 stycken var utlandsregistrerade. Drygt 300 taxikontroller har utförts.

Resultatet i siffror:

101 förare rapporterades för brister på fordon varav 5 fordon fick körförbud.
254 förare rapporterades för hastighetsöverträdelse.
79 förare rapporterades för överträdelse av kör -och vilotid.
12 förare rapporterades för överlast och 8 för bristande lastsäkring.
93 förare saknade förarbehörighet för aktuellt fordon.

Fler brott på vägarna

Även andra brott uppdagades under veckan. Till exempel kontrollerades en förare som framförde en farligt gods-transport. Föraren visade tecken på narkotikapåverkan och fick lämna urin och blodprov. Snabbtest visade positivt på narkotikapåverkan varpå körkortet omhändertogs liksom nycklarna för att förhindra fortsatt färd.

Del av trafiksäkerhetsarbete

Den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg. Att ingen ska dö eller skadas i trafiken är visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete.

Polisens arbete mot trafikbrott