Sök
Stäng Meny

Polisen når tillväxtmålet för 2024/2025 totalt sett

Målet om 10 000 fler polisanställda kommer nås. Samtidigt tar den kraftiga tillväxttakten mycket resurser från organisationen.

Med två år kvar på uppdraget att bli 10 000 fler polisanställda till årsskiftet 2024/2025 är Polismyndigheten i nuläget drygt 35 500 polisanställda varav 13 000 civilanställda och cirka 22 600 poliser.

– Att vi kommit så här långt i tillväxten är tack vare ett nationellt sammanhållet och målinriktat arbete tillsammans med goda insatser på polisregionerna och på avdelningarna. Vi kommer nå fram på totalen, men är medvetna om att mer behöver göras för att nå fram när det gäller andelen poliser. Den ökade ambitionen om en polistäthet i jämförelse med genomsnittet i Europa innebär också att rekryteringsarbetet kommer fortsätta att växlas upp, säger Mattias Dejke, nationell samordnare för tillväxten.

Civila medarbetare anställdes i början av tillväxtperioden och det pågår ett intensivt rekryteringsarbete för att bli fler poliser. Region Stockholm har utmaningar med att växa i samma tempo som övriga regioner med framförallt polisiär kompetens vilket i det korta perspektivet bland annat innebär att resurser tillfälligt omfördelas utifrån ett nationellt perspektiv.

– Det har varit en medveten strategi att växa med civil kompetens inledningsvis för att möta det stora behovet av medarbetare inom bland  annat utredningsverksamheten och vi ser fortsatt ett ökat behov av specialistkompetens. Framåt handlar den fortsatta tillväxten främst om att bli fler poliser för att stärka den lokala närvaron och det lokala polisarbetet. I takt med att vi fortsätter växa kommer polisresursen fördelas över hela landet, säger Mattias Dejke.

Samtidigt tar den kraftiga tillväxttakten mycket resurser från organisationen. Exempelvis har HR behövt anställa ett stort antal rekryteringskonsulter för att omhänderta de många rekryteringarna till myndigheten, samt instruktörer/lärare för olika former av utbildningsinsatser för att kunna utbilda den ökade andelen polisstudenter.

Fakta

Polisen har 35 636 polisanställda, varav:

  • 22 627 poliser
  • 13 009 civilanställda

7 385 fler anställda jämfört med ingången av 2016:

+ 2 737 poliser

+ 4 648 civilanställda

+ Sedan ingången 2016 har polisen ökat med 2737 poliser varav två tredjedelar inneburit en ökning för lokalpolisområdena, 1822 fler poliser

Just nu befinner sig närmare 3000 polisstudenter i utbildning.