Sök
Stäng Meny

Riktad arbete mot narkotika

Polisen i Umeå genomförde under torsdagen och fredagen förra veckan riktat arbete mot narkotika med fokus på tidig upptäckt för att nå unga som befinner sig i narkotikarelaterade sammanhang.

— Det riktade arbetet har dels varit att jobba brottsförebyggande, samtala med dom unga och skapa relationer och då har vi besökt skolor. Vi har sedan sökt oss till deras miljöer utanför skolan, som centrala stan, där vi ser att många hänger efter skoltid och där vi vet att det förekommer narkotika, berättar insatsansvarig polis. 

I samband med insatsen har fem anmälningar gällande ringa narkotikabrott (eget bruk) upprättats. De inblandade är i högstadieålder och uppåt. I ett av fallen utreds även misstanke om innehav av narkotika samt överlåtelse.  

Vårdnadshavare kontaktas alltid om polisen fattar misstanke om att någon brukat narkotika eller upptäcks i sådan riskmiljö. Polisen samverkar också med socialtjänst som kan göra insatser så att de unga och deras familjer kan få hjälp och stöd så tidigt som möjligt. 

Det är viktigt att arbeta med att synliggöra och skapa medvetenhet kring de negativa effekterna som följer av att hantera och bruka narkotika. Och det är då viktigt att de vuxna som befinner sig i de ungas miljö dagligen kan se varningssignaler för att på så sätt kunna ge ungdomen och familjen rätt hjälp i tidigt skede. 

— Som polis känner jag att en av de viktigaste sakerna vi gör är att jobba för att unga inte ska exponeras för narkotika och hamna i de sammanhangen då de också kan bli utsatta för annan brottslighet och bli utnyttjade. Kan vi bidra till att sätta en norm kring narkotika i tidig ålder har vi allt att vinna, uppger insatsansvarig polis.