Samverkansövning under våren

  • Utomhus, mulet, vinter, två brandbilar, en ambulanshelikopter
    Räddningstjänst tillsammans med ambulanshelikopter på plats under övningen. Bild: Polisen
  • Inomhus, polis, brandmän, rökigt
    Räddningstjänst och polis förbereder sig för att leta efter misstänkta personer. Bild: Polisen
  • Inomhus, rökigt, brandmän, skadad person får hjälp
    Man har hittat en skadad person som ska tas omhand. Bild: Polisen
1/3

Polisen övar tillsammans med räddningstjänst

Under hösten 2022 har Polisen tillsammans med Räddningstjänsten och Region Dalarna tagit fram ett utbildningsprogram för att kunna samverka ännu bättre vid händelser som till exempel allvarliga olyckor eller andra händelser med många skadade och eventuellt misstänkta personer kvar på platsen.

Målsättningen är att utveckla ett gemensamt arbetssätt, lära sig förutsägbara mönster och metoder, stärka den mentala förberedelsen samt utveckla kompetensen hos respektive verksamhet och stärka vår ”tillsammans känsla” och naturliga kontaktyta i Dalarna.

Övningarna kommer att ske regelbundet under våren 2023 och involverar flera olika enheter inom polisen Bergslagen samt räddningstjänsten och regionen i Dalarna.