Särskilda utredarens rapport ej tillgänglig på webbplatsen

Rapporten publicerades tidigare på polisen.se för att den skulle finnas tillgänglig, med anledning av den stora efterfrågan som fanns.

Rapporten finns kvar och går att ta del av, i sin helhet, via registrator enligt våra vanliga rutiner. Den är dock inte längre publicerad på polisen.se då syftet till att den publicerades där initialt inte föreligger längre.