Över 100 miljoner kronor i brottsvinster från telefonbedrägerier i Väst

Skydda dig mot telefonbedrägerier

Bild: Polisen

Nu är polisens nationella informationskampanj mot telefonbedrägerier igång. Målet är att stärka äldre att stå emot bedrägerier genom att lägga på luren när bedragarna ringer. Tillsammans kan vi stå emot bedragarna.

Den här veckan får alla i Sverige som är 70 år och äldre ett vykort från polisen. Cirka 1,2 miljoner vykort skickas ut med de tre huvudsakliga budskapen: lägg på luren, logga inte in och lite inte på den som ringer. I region Väst får cirka 260 000 hushåll där någon är 70 år eller äldre vykortet i sin brevlåda.

Antalet anmälda telefonbedrägerier har ökat de senaste åren och samtidigt har brottsvinsterna ökat. Under 2022 beräknas brottsvinsterna i region Väst uppgå till nästan 130 miljoner kronor, i genomsnitt 100 000 kronor från varje äldre person som luras att logga in på sin bank.

– För alla som drabbas är det mycket integritetskränkande. Vi behöver hjälpas åt att bekämpa bedrägerierna. Ett sätt är att använda vykortet för att samtala med äldre anhöriga och vänner om hur de kan skydda sig mot brott, säger Klas Johansson, regionpolischef i Väst.

Särskilt utsatt grupp

Kampanjen riktar sig mot äldre och personer i deras närhet. Telefonbedrägerierna drabbar till stor del äldre, många födda på 20- och 30-talet, en särskilt sårbar grupp. I de flesta fall används social manipulation för att få den äldre att logga in på banken. Personer i äldres närhet kan stärka de äldre bland annat genom att tala om att det inte är oartigt att lägga på luren vid minsta misstanke om brott.

– Ofta säger bedragarna att de ringer från banken, polisen eller någon myndighet som den äldre har förtroende för. Inte sällan är det bråttom och personen som ringer ”hjälper” den äldre att lösa det påhittade problemet. Under tiden försvinner pengar från den äldres konto, säger Fredrick Boström som är tillförordnad chef för bedrägerisektionen i region Väst.

Koppling till grov kriminalitet

Förutom att bedrägerierna drabbar en sårbar grupp är kopplingen till det grova organiserade brottsligheten tydlig vid de här brotten. De brottsvinster som genereras från telefonbedrägerierna finansierar många gånger kriminell verksamhet och kan kopplas till skjutningar i kriminella miljöer.

– Den här brottsligheten drabbar äldre som har svårt att värja sig men den har också starka kopplingar till grov kriminalitet. Att stärka de äldre och få stopp på bedrägerierna är viktigt för att bekämpa den kriminella ekonomin, säger Klas Johansson.

Gemensam insats

Under 2022 anmäldes drygt 4 300 telefonbedrägerier i region Väst. Många var anmälningar om försök till bedrägeri men 1 275 var fullbordade brott. Motsvarande siffror för 2021 var 2 050 anmälda brott varav 742 fullbordade och strax över 100 miljoner kronor i brottsvinster.

– Vi ser den här ökningen i hela landet och vill med en gemensam satsning stärka de äldre och ge dem kunskap så att de kan vara medvetna och uppmärksamma på bedragarnas knep, säger Fredrick Boström.

Polisens råd:

  • Lägg på luren – om du blir osäker ska du avsluta samtalet.
  • Logga inte in eller lämna ut koder på uppmaning av någon annan.
  • Lita inte på den som ringer, även om den verkar trovärdig.

Prata med någon du känner om de här råden. En mamma, en mormor, en granne eller kompis. Tillsammans kan vi stå emot bedragarna.

I hela Sverige anmäldes 21 600 telefonbedrägerier under 2022, en ökning med 86 procent jämfört med föregående år. Brottsvinsterna för telefonbedrägerier i hela landet uppgick under 2022 till 619 miljoner kronor, en ökning med 83 procent jämfört med 2021.

Vykorten och affischerna finns på flera språk. Här kan du också höra hur ett äkta bedrägeriförsök kan låta på telefon.
Skydda dig mot telefonbedrägerier 

Vykort från polisen ska stärka äldres förmåga att motstå bedrägeriförsök 

Så här arbetar polisen mot bedrägerier

Polisens arbete mot bedrägerier utgår från tre faktorer som gör att ett brott kan uppstå:

1. Åtgärder mot gärningsperson
Polisen tar varje år emot över 193 000 polisanmälningar om bedrägerier. Anmälningarna är viktiga för att kunna kartlägga och förstå brottsligheten. Polisen fokuserar främst utredningsresurser på utredningar som leder till att exempelvis stoppa gärningspersoner som utför många bedrägerier och avbryta brottsserier. Polisen samverkar med brottsbekämpande myndigheter utomlands då gärningspersonen i många fall inte befinner sig i Sverige.

2. Försvåra brottsupplägget
För att genomföra bedrägeribrott använder bedragare ofta digitala verktyg, plattformar eller telefonsamtal. Ibland möter de också brottsoffret fysiskt. Polisens arbete handlar till stor del om att föra dialog och påverka produktägare och tjänsteleverantörer att göra tjänsterna säkrare och stoppa möjligheten att begå brotten via digitala verktyg och tjänster. Polisen arbetar mot bland annat samhällsaktörer, banker, e-handelsägare, betaltjänstleverantörer och multinationella företag.

Polisen har också lyft fram behov av olika lagstiftningsförslag, som exempelvis ändringar i Brottsbalken och Kreditupplysningslagen.

3. Stärka allmänhetens förmåga
Att stärka allmänhetens förmåga att stå emot bedragarna och skydda sig mot brott är ett viktigt brottsförebyggande arbete. Ofta är det den drabbade som manipuleras att antingen släppa in bedragarna på sin internetbank, eller att själv föra över pengar. Genom att informera om hur bedragarna går till väga och ge konkreta råd för att undvika att utsättas för brott ökar möjligheten att genomskåda och stoppa bedragarna.