UAS-bevakning på delar av Söder i Helsingborg

Karta över delar av Söder i Helsingborg

Bild: Polisen

För att förhindra, förebygga och upptäcka allvarlig brottslighet kommer lokalpolisområde LPO Helsingborg bedriva UAS-bevakning över delar av stadsdelen Söder i centrala Helsingborg mellan den 12 februari och den 19 februari, klockan 14.00-08.00.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.