Sök
Stäng Meny

UAS-bevakningen dygnet runt i delar av Landskrona

Bild 1/2
Område, område väster, som ska övervakas inritad på kartbild.
Bild 1/2
Område, område Karlslund, som ska övervakas inritad på kartbild.

För att förhindra, förebygga och upptäcka allvarlig brottslighet kommer lokalpolisområde Landskrona att bedriva UAS-bevakning med drönare över delar av Landskrona dygnet runt mellan den 22 februari och den 1 mars. 

Aktuella områden  i Landskrona visas på kartorna ovan.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.