Sök
Stäng Meny

Utredning om höga polischefer klar

Runar Vikstens utredning om förhållanden mellan höga polischefer har redovisats på en pressträff. Utredaren bedömer att vissa beslut fattats trots att det förekommit jäv. Utredaren bedömer att rikspolischefen agerat korrekt.

Det var i december 2022 som rikspolischefen tillsatte den särskilda utredaren Runar Viksten för att göra en genomlysning av polisens agerande i förhållande till regler och rutiner när det gäller förhållanden i samband med polisanmälningar mot en polischef. Utredningen syftar till att klarlägga förhållandena ur arbetsrättslig synpunkt, men inte att ta reda på om brott före­kommit. Vid pressträffen betonade Runar Viksten att slutsatserna han kommit fram till i utredningen är hans egna och skulle kunna ifrågasättas av andra. 

En central del i utredningen handlar om relationen mellan Mats Löfving, dåvarande chef för nationella operativa avdelningen, Noa, och Linda H Staaf, dåvarande underrättelsechef vid Noa. Den första frågan handlar om rekryteringen av Linda H Staaf till tjänsten som underrättelsechef 2015. Utredaren hävdar att Staaf fick tjänsten på riktiga grunder och säger också att han inte funnit bevis för att Staaf vid tidpunkten för rekryteringen skulle ha haft ett förhållande med Löfving. Denna fråga om tillsättningen av underrättelsechef 2015 utreds för närvarande av åklagare.

Däremot bedömer utredaren att det förekommit jäv när Mats Löfving som Noa-chef tog flera beslut som gällde Linda H Staaf, eftersom de då inlett en relation. Det handlade bland annat om lön och förlängning av chefsförordnande. Utredaren slår fast att besluten var riktiga i sig, men att det förelåg jäv på grund av Löfvings och Staafs relation.

Runar Vikstens utredning behandlar även polisanmälningar riktade mot Löfving år 2020 och 2021. Båda ärendena lades ner av åklagare och efter det beslutades att inte ta dessa vidare till prövning i SAN, Statens ansvarsnämnd.

Utifrån utredningen som helhet har utredaren Runar Viksten bedömt rikspolischefens hantering av ärendena och inte funnit någon anledning till kritik. Polismyndigheten som arbetsgivare har hanterat händelserna korrekt. Man har vidtagit alla åtgärder som situationen krävt med avseende på medarbetarskydd, säkerhetsskydd och arbetsmiljö.