Var femte lastbil hade brister

Under vecka 7 genomförde polisen en nationell trafikvecka med fokus på yrkestrafik. I region Mitt visade sig ungefär var femte lastbil ha brister.

I fokus för polisens kontroller var både fordons skick och last, kör- och vilotider samt körkortsbehörigheter, hastighetsefterlevnad och nykterhet.

– Syftet med polisens kontroller har varit att upptäcka bristfälliga fordon och stoppa förare som bryter mot gällande regler. Kontrollerna gör vi för att öka trafiksäkerheten i vår region, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

Bristfälliga fordon, rattfylleri och hastighetsöverträdelser

Sammanlagt kontrollerades 272 lastbilar och 51 av dem uppvisade brister. Vid kontrollerna upptäcktes också 32 överträdelser mot kör- och vilotider och 7 förare rapporterades för rattfylleri alternativt drograttfylleri. Polisen genomförde också hastighetskontroller och 37 förare rapporterades för fortkörning.

– Tyvärr ser vi att många yrkesförare kör för fort, vilket såklart har stor påverkan på trafiksäkerheten. Vi hoppas att många förare har fått sig en tankeställare. Hastighet har stor betydelse för konsekvenserna vid en krock, och därför genomför vi hastighetskontroller inte endast under trafikveckan utan det är en del av det dagliga polisarbetet, avslutar Maria Rosander.