Sök
Stäng Meny

Vykort från polisen ska stärka äldres förmåga att motstå bedrägeriförsök

Vykort

Under den närmaste veckan kommer personer som är 70 år och äldre få ett vykort med råd från polisen för att stärka deras förmåga att stå emot bedrägeriförsök.

Olika typer av befogenhetsbedrägerier, framförallt telefonbedrägerier fortsätter att öka. Under 2022 ökade antalet anmälda telefonbedrägerier med 86 procent jämfört med föregående år och brottsvinsterna i dessa brott uppgår till 619 miljoner kronor under samma period. När det gäller telefonbedrägerier riktar bedragarna in sig på allt äldre personer och därför kraftsamlar nu polisen för att nå dem med brottsförebyggande råd.

– Vi behöver öka kunskapen hos de äldre och nå fler som riskerar att utsättas för brott. Genom vykorten når vi ut till 1,2 miljoner hushåll och hoppas att fler, som kanske inte tidigare fått information, ska ta del av våra råd om hur man undviker att bli lurad, säger Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericentrum.

Bedrägeribrotten lämnar ett brottsoffer efter sig som lider både fysisk och psykisk skada, där vissa blir av med sina livsbesparingar. Brottsvinster från bedrägerierna finansierar i sin tur kriminell verksamhet och kan kopplas till skjutningar i kriminella miljöer.

– Genom satsningen vill vi också försvåra för bedragarna att utföra bedrägeribrotten för att på så sätt minska handlingsutrymmet i den kriminella ekonomin, säger Lotta Mauritzson.

Den som får vykortet uppmanas att spara informationen för att bli påmind i vardagen. Dessutom genomförs en rikstäckande annonskampanj i riks- och lokalpress samt digitala kanaler. Satsningen riktar sig även till allmänheten för att uppmana anhöriga till äldre att prata med sina nära och kära om hur man skyddar sig mot bedrägerier.

Polisens råd:

  • Lägg på luren – om du blir osäker ska du avsluta samtalet.
  • Logga inte in eller lämna ut koder på uppmaning av någon annan.
  • Lita inte på den som ringer, även om den verkar trovärdig.

Vykortet och mer information finns på polisen.se/telefonbedragerier. Vykortet översätts även till flera språk.

Landningssida för satsningen: Skydda dig mot telefonbedrägerier.

Så här arbetar polisen mot bedrägerier

Polisens arbete mot bedrägerier utgår från tre faktorer som gör att ett brott kan uppstå:

1. Åtgärder mot gärningsperson
Polisen tar varje år emot över 193 000 polisanmälningar om bedrägerier. Anmälningarna är viktiga för att kunna kartlägga och förstå brottsligheten. Polisen fokuserar främst utredningsresurser på utredningar som leder till att exempelvis stoppa gärningspersoner som utför många bedrägerier och avbryta brottsserier. Polisen samverkar med brottsbekämpande myndigheter utomlands då gärningspersonen i många fall inte befinner sig i Sverige.

2. Försvåra brottsupplägget
För att genomföra bedrägeribrott använder bedragare ofta digitala verktyg, plattformar eller telefonsamtal. Ibland möter de också brottsoffret fysiskt. Polisens arbete handlar till stor del om att föra dialog och påverka produktägare och tjänsteleverantörer att göra tjänsterna säkrare och stoppa möjligheten att begå brotten via digitala verktyg och tjänster. Polisen arbetar mot bland annat samhällsaktörer, banker, e-handelsägare, betaltjänstleverantörer och multinationella företag.

Polisen har också lyft fram behov av olika lagstiftningsförslag, som exempelvis ändringar i Brottsbalken och Kreditupplysningslagen.

3. Stärka allmänhetens förmåga
Att stärka allmänhetens förmåga att stå emot bedragarna och skydda sig mot brott är ett viktigt brottsförebyggande arbete. Ofta är det den drabbade som manipuleras att antingen släppa in bedragarna på sin internetbank, eller att själv föra över pengar. Genom att informera om hur bedragarna går till väga och ge konkreta råd för att undvika att utsättas för brott ökar möjligheten att genomskåda och stoppa bedragarna.