Sök
Stäng Meny

Yrkestrafiken i fokus under trafiksäkerhetsvecka

Nationell trafikvecka, februari 2022. Inrikting: tung yrkestrafik. Trafikkontroll utanför Nykvarn.

Som en del i trafiksäkerhetsarbetet kommer polisen i region Stockholm och Gotland från den 13 februari och en vecka framåt genomföra ökade kontroller av yrkestrafik.

Under veckan kommer polisen ha fokus på förare och fordon som framförs i yrkestrafik.

– En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är att alla fordon i yrkestrafik har förare som följer reglerna och att fordonen är i säkert skick, säger Hans Nilsson Lanér, gruppchef på trafiksektionen i Stockholm.

Polisen kommer att lägga extra stort fokus på att kontrollera tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett syfte är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.

– Polisen har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område, dels för att transporterna ska vara trafiksäkra men också för att motverka osund konkurrens så att transporterna sker på lika villkor, säger Hans Nilsson Lanér.

Faka

Den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg.

Att ingen ska dö eller skadas i trafiken är visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete.