Sök
Stäng Meny

76 nya aspiranter till polisregion Nord

Den här veckan välkomnas 76 nya polisaspiranter till polisregion Nord.

Totalt handlar det om 76 polisstudenter som nu gör sin aspirant i polisregion Nord. De som klarar den sex månader långa aspiranten erbjuds därefter en tjänst som polisassistent i det aktuella polisområdet.

— Polistillväxten fortsätter och det är angeläget och helt nödvändigt. I en tid då brottsligheten ställer allt större krav på polisens operativa förmåga är det mycket positivt att vi nu kan välkomna nya kollegor till myndighetens samlade uppdrag. När svårigheten i uppdraget ökar är alla goda tillskott ett välgörande steg i vår långsiktiga uppbyggnad. Därför hälsar vi våra nya arbetskamrater välkomna till polisen och regionen, säger regionpolischef Micael Säll Lindahl.

Fakta, polisaspiranter januari 2023

Aspiranterna tjänstgör i polisregion Nord enligt följande fördelning:

Polisområde Jämtland 12
Polisområde Norrbotten 18
Polisområde Västerbotten 23
Polisområde Västernorrland 23

Totalt 76 aspiranter