Att bryta våldsutvecklingen är högsta prioritet

Foto på Mattias Andersson och Hanna Paradis

På bilden ser du Mattias Andersson, tillförordnad regionpolischef, och Hanna Paradis, biträdande chef för utredningsenheten och kommenderingschef för den särskilda händelsen. Bild: Polismyndigheten

Sedan julhelgen har en rad grova brott skett i Stockholms län. Konfliktnivån i den kriminella miljön är hög och ett omfattande arbete sker för att bryta utvecklingen. Arbetet har hittills lett till ett stort antal gripanden.

Sedan juldagen har det skett en rad grova brott i Stockholm län. Förundersökningar pågår för fullt och det är ett stort antal personer frihetsberövade i ärendena.

– Vi är fast beslutna om att bryta våldsutveckling och ingenting är viktigare än det just nu. I första hand handlar det om att gripa dem som ligger bakom detta både som anstiftare och utförare. Det handlar också om att förhindra att fler brott sker. Det här arbetet kommer att ta tid och är inte enkelt men vår beslutsamhet är stor, säger Mattias Andersson, tf regionpolischef.

Underrättelsebilden av dem som ingår i och finns omkring de kriminella nätverken är god och ett omfattande arbete pågår för att både utreda de brott som skett och förhindra nya brott. Arbetet sker på både kort och lång sikt och det kommer att ta tid. En viktig del, tillsammans med övriga samhället, är att stoppa nyrekryteringen till de kriminella nätverken.

– Vi ser att både brottsoffer och förövare är unga och att de blir allt yngre. Det skiljer sig från vad vi sett tidigare och det handlar om ett hänsynslöst utnyttjande av unga människor. I de förundersökningar vi har efter de senaste grova brotten är hälften av gärningspersonerna under 18 år och 75 procent under 20 år, säger Hanna Paradis som är kommenderingschef i den särskilda händelse som inleddes förra året i region Stockholm med anledning av skjutvapenvåldet.

Polisen och medarbetarna är ansträngda och en samverkan sker med polisen i hela övriga Sverige för att tillsammans få ett stopp på våldsutvecklingen.

– Vi jobbar dygnet runt för att bryta våldsutvecklingen. Det kommer att ske fler gripanden framöver. I det arbetet jobbar polisen i hela Sverige tillsammans, säger Mattias Andersson.