Insats mot doping i Dalarna

Flera husrannsakningar har de senaste dagarna genomförts i Dalarna i syfte att utreda misstankar om dopingbrott. Polisen utreder flera misstänkta fall av bruk av doping, innehav av doping och brott mot lagen om förbud mot hälsofarliga varor.

Under veckan har polisen i Borlänge i samarbete med 100% Ren hårdträning genomfört en riktad insats mot bruk av dopingpreparat i Dalarna. 100% Ren hårdträning är ett samarbetsprojekt mellan polis, gym, idrott och kommun. Syftet med insatsen har varit att förebygga våld i nära relation och våld i offentlig miljö och att ha närvaro och synlighet på gymmen. Gymägare har fått en kontaktperson inom polisen som de kunnat höra av sig till om de misstänker brott eller uppmärksammar avvikande beteenden. Polisen har haft möjlighet att göra tillsyn på gymmen utan förvarning. Tillsyn har genomförts på flera orter i polisområdet.

Polispersonal som jobbat med insatsen har fått en bredare förståelse för arbetet mot doping och utvecklat sin egen kompetens inom området. Gymbesökare har under veckan uttryckt uppskattning för polisens närvaro. Insatsen har genererat ett antal misstankar som nu kommer att utredas vidare.