Sök
Stäng Meny

Åtgärder för att minska kötiderna

Väntetiderna till 114 14 är i nuläget mycket långa, vilket bland annat beror på låg bemanning. Noa och polisregionerna arbetar aktivt med att komma till rätta med problemet.

De långa väntetiderna berör polisens kontaktcenter som hanterar anmälningar och tips som rings in via 114 14.

– På 114 14 tar vi emot cirka 4,2 miljoner samtal per år och upprättar cirka 1 miljon anmälningar. Samtidigt har det under en längre tid varit för låg bemanning, säger Jonas Hysing chef Nationella kontaktenheten.

För att hantera det ansträngda läget pågår nu nyrekrytering i varje region, detta för att återfå den bemanning som krävs för uppdraget. I april beräknas ca 150 nya medarbetare börja arbeta runt om i landet.

– Vi jobbar med flera olika åtgärder men absolut viktigast är nu att vi får in fler medarbetare. Samtidigt konstaterar vi att en stor del, cirka 80 procent, av alla samtal som kommer in till polisens kontaktcenter, hade kunnat hanterats via polisen.se, eller att det inte ens är ett polisiärt ärende, säger Jonas Hysing.

Polismyndigheten driver ett flertal projekt för att minska arbetsbördan. Bland annat ett projekt för att hantera enskilda företag och organisationer som upprättar stora mängder anmälningar. Syftet är att minska den manuella hanteringen och frigöra mer tid. Polisen ser även över vilka insatser som bättre kan guida medborgare rätt för sitt ärende, exempelvis via polisen.se.

Använd polisens e-tjänster

Många ärenden kan du hantera själv via polisens e-tjänster. Det gäller bland annat:

  • Anmäla stöld
  • Anmäla inbrott (vissa typer)
  • Anmäla kontokortsbedrägeri
  • Anmäla förlust
  • Anmäla skadegörelse
  • Anmäla parkeringsskada
  • Lämna tips
  • Boka tid för pass
  • Begära utdrag från belastningsregistret
  • Söka olika typer av tillstånd

Polisens e-tjänster och blanketter