Högskoleexamen & arbetslivserfarenhet? Bli polis genom en komprimerad utbildning

Nu finns det flera platser att söka till den funktionsinriktade polisutbildningen med möjlig placering i Västmanland.

Har du en högskoleexamen och några års erfarenhet av arbete inom exempelvis ekonomi och finans, IT eller inom det beteendevetenskapliga området? Då har du möjlighet att gå den komprimerade polisutbildningen och bli polis med din expertis. Under utbildningstiden har du fast lön.

– Många av de som genomfört den funktionsinriktade polisutbildningen har tidigare valt andra vägar i arbetslivet, men hållit fast vid en dröm eller tanke om att bli polis. Den funktionsinriktade utbildningen gör det lättare att förverkliga den drömmen eller tanken, säger Johan Thalberg, tillväxtsamordnare i polisområde Västmanland.  

Just nu rekryterar Polisområde Västmanland till den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU) med möjlig placering i Västerås, Köping, Fagersta eller Sala (läs annonserna för mer information).

– En utmaning har varit att synliggöra annonserna och därför gör vi nu en mindre informationsinsats kring dessa. Många blir positivt överraskade när de hör att det går att bli polis via en komprimerad utbildning, säger Johan Thalberg.

Ansökan till den funktionsinriktade utbildningen ska vara inskickad senast den 16 februari 2023.

Läs mer: Funktionsinriktad polisutbildning