Sök
Stäng Meny

Kamerabevakning i Kiruna

Delar av centrala Kiruna samt Jukkasjärvi kommer att kamerabevakas av polisen i samband med EU-mötet. 

För ändamålet används dels obemannade luftfarkoster, så kallade drönare/UAS, dels fasta kameror monterade på byggnader eller stolpar. Det kommer att finnas skyltar som upplyser om var kamerabevakning sker.

Om kamerabevakning

Syftet med den tillfälliga kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. 

Polisens behandling av personuppgifter