Kameraövervakning med UAS i Kalmar

Som ett led i den brottsförebyggande och den brottsutredande verksamheten i Kalmar kommer det genomföras tillfällig kamerabevakning med UAS i Kalmar.

Bevakningen kommer att ske på flera platser. De områden som kommer att beröras är Värsnäs, Norrliden, Oxhagen, Djurängen och Kvarnholmen.

Bevakningen kommer att pågå mellan den 30 januari och den 6 februari 2023.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.