Sök
Stäng Meny

Kortare köer för nytt pass i polisregion Syd

Köerna för att få ett pass börjar nu att bli lika korta som innan reserestriktionerna släppte 2022 och det går nu att få ett pass i handen cirka fyra veckor efter en godkänd passansökan.

Tillgängligheten för att få en bokningsbar tid på någon av polisens expeditioner eller receptioner är dessutom god och under sista kvartalet 2022 har det släppts drygt 230 000 bokningsbara tider i polisregion Syd vilket är mer än dubbelt så många tider som ett normalår. På de flesta orterna i regionen går det att få en bokningsbar tid inom ett par dagar.

- Början av 2023 ser gynnsam ut för dig som vill ansöka om pass eller nationellt id-kort. Polisen i polisregion Syd kommer att ha samma höga tillgänglighet under våren som under hösten. Bokar du en tid nu i början av året kommer du ha ditt pass i god tid inför våren och sommarens resor, säger Jonas Eek, kommenderingschef för den särskilda händelsen Pass region Syd.

Den goda tillgängligheten på bokningsbara tider under höst och vår kommer troligtvis minska trycket på expeditionerna och receptionerna i regionen inför högsäsongen som börjar i mars/april.

- Glädjande är också att antalet ansökningar om provisoriska pass minskat rejält sedan i somras och även jämfört med 2019, vilket tyder på att de flesta nu hinner skaffa vanliga pass eller nationella id-kort inför sina resor, säger biträdande kommenderingschef Charlotta Lindén Göransson.

Polisens arbete kring pass och boka tid