Sök
Stäng Meny

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Kungsbacka

Fyra personer står på en rad. Två i polisuniform.

Malin Aronsson, kommundirektör i Kungsbacka, Jenny Sjöström, kommunpolis, Simon Wallengren, Brå-samordnare och Krister Adolfsson, lokalpolisområdeschef i Kungsbacka.

Nu har Kungsbacka kommun och polisen skrivit under medborgarlöftet för 2023–2026.  Insatser för att öka tryggheten för barn och unga och samverkan med andra aktörer för säkrare trafikmiljö och tryggare företag är några av årens löften.

Årets medborgarlöfte fokuserar på trygghet för barn och unga, trygghet i trafiken och arbetet tillsammans med näringslivet mot brott. Syftet med att sätta fokus på ett antal åtgärder under åren är att visa vilka aktiviteter som görs för öka tryggheten för invånarna. Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis.

– Kungsbacka kommun och polisen ska tillsammans arbeta för att öka ungas trygghet och minska deras brottsutsatthet bland annat genom att undersöka var de känner otrygghet och brottsförebyggande insatser på utpekade platser, säger Jenny Sjöström som är kommunpolis i Kungsbacka.

Trygga beteenden i trafiken

Kommunen och polisen har under det senaste året fått in flera klagomål som handlar om buskörning och oljud från ungdomar som kör A-traktorer, mopedbilar och mopeder, framförallt i anslutning till skolor och skolgårdar. Utöver detta visar lokal brottsstatistik att trafikbrott är ett av de vanligaste brotten i Kungsbacka. Det gäller bland annat smitning från trafikolycka och parkeringsskada.

– Vi ser ett behov av att arbeta med trafiksäkerhet i kommunen och har därför valt att prioritera detta i vårt medborgarlöfte för 2023–2026. Dessutom ska vi samverka med andra aktörer som verkar inom trygghet i trafik och arbeta förebyggande kopplat till påverkan av alkohol, droger eller dopning i trafiken, säger Jenny Sjöström.

Involvera näringslivet

Brottslighet försämrar inte bara tryggheten och livskvaliteten för invånarna i en kommun eller ort. Det kan dessutom innebära stora ekonomiska konsekvenser för såväl privatpersoner som företagare och föreningsliv. Därför kommer kommunen och polisen att involvera näringslivet i det förebyggande arbetet.

– För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället behövs en samverkan mellan olika aktörer i samhället. Samverkan ska bygga på kunskap och analys av den lokala problembilden, för att vi tillsammans ska kunna formulera insatser som har effekt, säger Simon Wallengren som är Brå-samordnare i Kungsbacka kommun.

Medborgarlöftet för Kungsbacka kommun 2023 – 2026