Ny kamerabevakning i Eslöv

Kamerabevakning

Bild: Arkivbild, polisen

Nu sker kamerabevakning i området Södergatan/Bryggaregatan i Eslöv.

Från början av januari och tre månader framåt sker kamerabevakning i området Södergatan/Bryggaregatan i Eslöv. Syftet är att förebygga, förhindra och/eller upptäcka brottslig verksamhet. Kameran är ett komplement till andra brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, och filmer från kameran kommer även att kunna användas vid utredning av eventuella nya brott i området.

Personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning