Sök
Stäng Meny

Nya medborgarlöften ska öka tryggheten i Västra Mälardalen

Lokalpolisområde Västra Mälardalen fortsätter att samverka med fyra kommuner när det gäller det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet.

Under december har lokalpolisområdet undertecknat fyra nya medborgarlöften tillsammans med Kungsörs kommun, Hallstahammars kommun, Köpings kommun och Arboga kommun. Medborgarlöftenas fokusområden har tagits fram utifrån polisens och kommunens aktuella lägesbilder, där medborgardialoger är en viktig del av det underlaget.

Maria Bäck, lokalpolisområdeschef Västra Mälardalen, berättar varför medborgarlöften är ett viktigt samverkansverktyg i det gemensamma brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

- Medborgarlöftet är vårt sätt att, tillsammans med kommunerna i Västra Mälardalen, jobba mot de lokala problembilderna som finns. En viktig del i vår samverkan är att ha regelbunden dialog och dela lägesbilder med varandra så att vi med det kan fånga upp tidiga signaler på avvikelser och därefter sätta in relevanta åtgärder. Det är viktigt att kommunerna och den lokala polisen har samsyn på vilka områden som ska prioriteras.

Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

- Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer är en förutsättning för att långsiktigt lyckas med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det är viktigt att invånarna ska känna sig trygga och här behöver vi alla hjälpas åt för att med gemensamma krafter skapa trygghet i Västra Mälardalen, säger Maria Bäck.