Polisen välkomnar 687 nya aspiranter

I dag börjar 687 polisstudenter sin aspirantutbildning i lokalpolisområdena runt om i landet. Det är även utbildningsstart för 906 nya polisstudenter.

– Jag vill välkomna alla de nya aspiranterna som kommande halvår ska göra sin aspiranttjänstgöring runt om i landet, ni är mycket efterlängtade. Varje dag gör vi vårt yttersta för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i vårt land. De nya aspiranterna är ett viktigt tillskott i polisens brottsbekämpande uppdrag, säger rikspolischef Anders Thornberg.

627 har gått grundutbildningen och 60 har gått den funktionsinriktade polisutbildningen.

Efter avslutad utbildning anställs huvuddelen som ingripandepoliser i lokalpolisområdena för att ytterligare bidra till att öka den lokala närvaron. De aspiranter som gått den funktionsinriktade polisutbildningen kommer verka som specialister med polismans befogenhet i sina tidigare funktioner, som bland annat analytiker, utredare och it-forensiker.

Utbildningsstart för nya polisstudenter

I dag börjar också 906 nya polisstudenter polisutbildningen. 730 av dessa går grundutbildningen, 136 går den funktionsinriktade polisutbildningen som riktar sig till personer med akademisk bakgrund och 40 den verksamhetsintegrerade polisutbildningen, som riktar sig till anställda i polisen.

– Det är glädjande att så många vill bli polis, vi behöver bli fler för att möta brottsutvecklingen. Vårt arbete för att få fler att söka sig till polisen fortsätter, säger Anders Thornberg.

Två veckor in på utbildningen fastställs det definitiva antalet på hur många som befinner sig i vårens utbildningsomgång.

Vill du bli polis, eller känner du någon som du tycker skulle passa bra? Sök till polisutbildningen året om.

Fakta

Vid utgången av december månad 2022 hade Polismyndigheten 34 928 anställda, varav 21 981 poliser och 12 947 civilanställda.

I samband med att polisstudenterna går ut på aspirantutbildningen kommer antalet poliser vara cirka 22 668 (21 981+687), vilket är fler poliser än någonsin.

Aspirantutbildningen genomförs två gånger per år och sker de sista 6 månaderna på polisutbildningen.