Sök
Stäng Meny

Region Mitt välkomnar 54 polisaspiranter

54 polisaspiranter har påbörjat sin praktik i region Mitt. De kommer att tjänstgöra i regionens tre polisområden Västmanland, Gävleborg och Uppsala.

– Våra nya polisaspiranter är mycket efterlängtade och hälsas välkomna till region Mitt. De är ett viktigt tillskott i vår ambition att vi ska bli fler poliser och samtidigt stärka den lokala närvaron i lokalpolisområdena och i glesbygden. Förstärkning av nya polisresurser är oerhört glädjande, för varje ny medarbetare behövs, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Aspiranterna kommer från polisutbildningen och ska nu alltså göra en sex månaders aspiranttjänstgöring. Som aspirant tränas man i problemorienterat polisarbete samtidigt som man får möjlighet att prova på bredden i yrket. De handleds av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda dem in i polisyrket.

Aspiranterna tjänstgör i polisregionen enligt följande fördelning:

PO Västmanland - 11 aspiranter

PO Gävleborg - 12 aspiranter

PO Uppsala - 31 aspiranter