Restriktionsområde för flygning under EU-mötet i Kiruna

Karta över restriktionsområde för flyg.

Transportstyrelsen har fattat beslut om att upprätta ett tillfälligt  restriktionsområde för flyg (inklusive drönare) över Kiruna under tiden 11 januari till 13 januari 2023.

Restriktionsområdet är ett förbud mot luftfart avseende luftrummet över delar av Kiruna.

Förbudet gäller exempelvis drönare, flygplan, helikopter, modellflyg, skärmflyg eller andra luftfarkoster.

Polisens eget flyg såsom drönare/UAS och helikopter, ambulansflyg samt militärflyg är undantagna från flygförbudet.

Mer information om flygförbudet på Luftfartverkets hemsida

Karta över restriktionsområdet