Samverkan gör skillnad – uppföljning av medborgarlöftet 2022

Vi har våra enskilda uppdrag och uppgifter, men för att lyckas långsiktigt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är samverkan en förutsättning.

Under året har vi utvecklat och stärkt vår samverkan med bland annat Eskilstuna kommun. Polisen, Eskilstuna kommun och andra samverkansparter har under året genomfört en mängd aktiviteter kopplat till medborgarlöftet. Flera av aktiviteterna har haft stort fokus på ungdomar och narkotikabrottslighet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun. Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Läs gärna hela medborgarlöftet samt uppföljningen:

Medborgarlöfte Eskilstuna 2022-2023 samt uppföljning för år 2022.

Mediakontakt

Elin Johansson
Kommunpolis Eskilstuna
Telefon: 073- 024 38 21