Sök
Stäng Meny

Snabbare lagföring fyller ett år

Arbetsmetoden snabbare lagföring har i Skaraborg använts under ett år och projektet fungerar över förväntan.

Under tiden 10 jan 2022 – 9 jan 2023 har PO Skaraborg hanterat cirka 1350 ärenden och 1850 brott genom snabbare lagföring, SLF. Det är 12% av samtliga inkommande brott.

Magnus Larsson på PO kansli är samordnare för utredning/lagföring och han är nöjd med den nya arbetsmetoden.

– Vi har haft ett stadigt ökat användande under året och visionen var att vi under 2022 skulle komma att hantera 2,5 – 3 ärenden enligt SLF per dygn.  Men istället snittade vi 3,7 ärenden per dygn och den intensivaste månaden november gav ett snitt på 5,6 ärenden. Som mest aktivt var det söndagen den 30 oktober då förundersökningsledaren fick hantera 20 ärenden enligt SLF, säger Magnus Larsson.

Ärenden i balans minskar

Ärendebalanserna i Skaraborg har under 2022 minskat. Antalet öppna ärenden har varierat mellan 100 - 300 ärenden färre än tidigare år vilket skapar utrymme för utredare   av mängdbrott att arbeta i andra ärenden. Lagföringen har också gått snabbare och i vissa fall har strafföreläggande kunnat utfärdas på ett par dygn och tiden från brott till dom har sjunkit från ett snitt på 22 veckor till idag 7 veckor.

– De snabba domarna medför också att istället för att en misstänkt får straffrabatt när hen vid samma tillfälle döms för flera brott, så kan hen istället vid upprepad brottslighet komma att dömas för återfall. Under 2022 fanns det exempel på personer som vid upprepade tillfällen dömdes till en månads fängelse vid grova olovliga körningar, säger Magnus Larsson.

SLF kommer att utvidgas

Framöver kommer SLF-verksamheten att utvecklas och polisen i Skaraborg kommer att hantera flera typer av brott, svårare brott och använda SLF i alla ärenden där det är möjligt. Den nya lagstiftningen möjliggör att i större utsträckning förbereda för strafföreläggande genom så kallade förhandsgodkännande.

– Antalet möjligheter att boka huvudförhandlingstider fördubblades vid årsskiftet och det är nu möjligt att boka in 30 huvudförhandlingar varje måndag. Det är en positiv utveckling som visar på att metoden behövdes och nu används i stor utsträckning, säger Magnus Larsson