Trafikpåverkan och avspärrningar under EU-mötet i Kiruna

I samband med Sveriges ordförandeskap kommer EU-kommissionen att samlas i Kiruna den 12-13 januari. Under aktuell tid kan det vara vissa begränsningar i trafiken på vägar till och från Kiruna flygplats, nya Kiruna centrum, samt Jukkasjärvi.

Polisens uppdrag är att säkerställa att EU-mötet kan genomföras på ett säkert sätt samtidigt som påverkan på samhället blir så liten som möjligt. Uppdraget innefattar säkerheten kring aktuella platser för mötet samt deltagarnas transporter till och från dessa platser.

Avspärrningar

I samband med EU-mötet i Kiruna 12-13 januari kommer allmänheten att ha begränsat tillträde till:

  • Nya Kiruna centrum - stadshustorget och dess närmsta omgivning. Malmvägen kommer vara stängd för genomfartstrafik.
  • Jukkasjärvi: Marknadsvägen stängd för genomfartstrafik förbi Icehotel. Alternativ väg finns och skyltas på plats.

Trafikpåverkan

Det kommer stundtals att vara begränsningar i framkomligheten i trafiken på berörda vägar mellan Kiruna Airport, Kiruna centrum samt Jukkasjärvi 12-13 januari. Var därför gärna ute i god tid, en till två  timmar i förväg, om du måste färdas här dessa dagar.

— Vi arbetar för att påverkan ska bli så liten som möjligt, men vi vill att man är beredd på att vissa störningar kan uppstå om man ska resa till, från eller inom Kiruna och Jukkasjärvi under de här dagarna, berättar Pontus Fälldin, kommenderingschef vid polisregion Nord.