Två män döms till fyra respektive två års fängelse för grovt vapenbrott

Skytten och ytterligare en man döms, mot deras nekande, till fängelse i fyra respektive två år för synnerligen grovt vapenbrott, vapenbrott samt skadegörelse.

En tredje gärningsman som vid tillfället för skjutningen var 17 år, döms efter att ha erkänt grovt vapenbrott till sluten ungdomsvård i tio månader.

Det var den 3 september 2022 som två personer avlossar ett stort antal skott mot en port på Malmvägen i Sollentuna. Skottlossningen filmas av övervakningskameror och på platsen hittas ett trettiotal hylsor. Sammantaget påträffas 21 skador som bedömdes vara skottskador på fasaden, porten och det fristående fönstret. Gärningsmännen har använt ett gevär och en kulsprutepistol. Ingen person skadas.

När gärningsmännen lämnar platsen i en stulen bil vådaskjuter den ena gärningsmannen sin medgärningsman i halsen. Trots detta kör den skottskadade mannen bilen till en plats mellan Rotsunda och Upplands Väsby där bilen fattar eld, vittnen ser en annan bil lämna platsen i hög hastighet. Kort därefter stoppar polisen de båda skyttarna, polis gör hjärt-lungräddning på den skottskadade gärningsmannen och han förs till sjukhus. I bilen anträffas fanns vapnen som genom teknisk bevisning kunnat kopplas till gärningsmännen och skjutningen.

– Vi har unga personer i vårt lokalpolisområde som har tillgång till och hanterar väldigt farliga vapen. Vid det här tillfället skjuter de med automatvapen rakt in i en port och det är ett mirakel att ingen person blev skadad eller dödad vid det här tillfället. Detta är helt oacceptabelt, säger operationsledare Martin Wallin i lokalpolisområde Sollentuna.

Ett gediget utredningarbete och en stark bevisning i form av filmmaterial, 112-samtal, telefonchattar har lett fram till dessa domar.

– Men problematiken är mycket mer komplex än så. Om några år kommer dessa killar ut på gatan igen och då måste vi säkerställa att de inte faller rakt in i samma destruktiva beteendemönster, säger Martin Wallin.

Han menar att polisen och andra samhällsaktörer måste rikta sina gemensamma krafter på att förebygga dessa brott genom samverkan, tidig upptäckt av avvikande beteenden och stödinsatser för att förhindra att unga dras in i dessa destruktiva miljöer.

– Det behöver finnas vägar ut ur en kriminell livsstil med fungerande avhopparverksamheter som skapar förutsättningar för en hållbar livsstil för dessa individer, säger Martin Wallin.

Riktade insatser mot den organiserade brottsligheten

Sedan två år arbetar lokalpolisområdet i Sollentuna med riktade insatser mot den organiserade brottsligheten i Tureberg samt andra kriminella aktörer i region Stockholm, övriga landet samt utanför Sveriges gränser där det finns ett samröre i brott med den lokala organiserade brottsligheten i Tureberg.

Arbete kommer att pågå under många år och är ett av flera viktiga steg i det långsiktiga arbete som drivs i Sollentuna med en målsättning att 2030 nå målområdet inga utsatta områden i lokalpolisområdet.