Utökning av NFC:s ackreditering

Den ackrediterade undersökningen jämförande undersökningar av skoavtryck utökas, från att tidigare enbart ha funnits på ett av NFC:s labb i landet till att nu finnas på flera.

Sedan tidigare finns den ackrediterade undersökningen, med beställarkod S32, i Linköping. Nu finns den även i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. I Uppsala utförs den inom ramen för ett samarbete mellan NFC och den forensiska sektionen i polisregion Mitt.

I samband med detta utgår NFC:s ackrediterade ”Standardförfarande för jämförelse av skoavtryck och liknande undersökningar”, nummer 885, och ersätts av följande ackrediterade standardförfarande och metoder:

  • Nationellt standardförfarande för fullständiga skoavtrycksjämförelser, nummer 1414
  • Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med fingeravtryckspasta, nummer 1407
  • Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med märkbläck, nummer 1408
  • Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med olja och magnetpulver, nummer 1409
  • Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck med pulver och transparent adhesivfolie, nummer 1410
  • Nationell metodbeskrivning för avsättning av tvådimensionella jämförelseavtryck på svarta folier, nummer 1411
  • Nationell metodbeskrivning för avsättning av tredimensionella jämförelseavtryck av skor i formbar avtrycksmassa, nummer 1412
  • Nationell metodbeskrivning för avsättning av tredimensionella jämförelseavtryck av skor i porösa block, nummer 1413

Som en följd av ovanstående införs på labbet i Linköping även "Standardförfarande för jämförelse av däck- och handskavtryck", nummer 2109. Detta standardförfarande ingår dock inte i NFC:s ackrediterade metodutbud.

Relaterat

Metoder och standardförfaranden forensiska undersökningar