Sök
Stäng Meny

Beslut om kamerabevakning i Falun under cruising

Skärmbild av en karta över Falu centrum.

Kartan visar färdvägen för cruisingen vilket även det är område som kommer att kamerabevakas.

Polismyndigheten har beslutat att bevaka cruisingen den 26 juli med obemannad luftfarkost, så kallad drönare.

Polismyndigheten kommer att kamerabevaka delar av Falu centrum under cruisingen i Falun mellan 26 juli 2023 kl.18:00 till och med 27 juli kl.04:00. Kamerabevakningen kommer att ske med obemannad luftfarkost även kallad UAV (unmanned aerial vehicle) eller drönare.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Allmänheten kommer att informeras om kamerabevakning med UAV genom skyltning på plats.

För att minska integritetsintrånget kommer upptagningsområdet begränsas så att det endast omfattar området i så nära anslutning till cruisingen som möjligt. Vidare kommer bevakning endast ske om det bedöms vara taktiskt nödvändigt.