Sök
Stäng Meny

Få brott och ordningsstörningar under folkfesterna i Västmanland

Polisens fokus i samband Västerås Cityfestival och bilträffen Summer Meet var trygghet och säkerhet. Båda evenemangen har kunnat genomföras utan allvarliga ordningsstörningar.

Polisen i Västmanland har haft ansvaret för att upprätthålla ordning och säkerhet vid de två stora evenemangen Västerås Cityfestival och bilträffen Summer Meet. Polisens arbete har letts som en särskild händelse med fokus på att skapa trygga evenemang, förebygga brott och minska ordningsstörningar.

– Båda evenemangen har genomförts på ett säkert och tryggt sätt utan allvarliga ordningsstörningar, vilket var målet.  Att de har genomförts under lugna former bygger på tidigare års erfarenheter, planering, samverkan med kommunen och arrangörer samt det brottsförebyggande arbetet, säger Lars Jansson, kommenderingschef och till vardags lokalpolisområdeschef i Västerås.

Västerås Cityfestival - få brott trots publikrekord

Nästan 350 000 personer besökte festivalen och polisen arbetade med ordningshållning genom närvaro och synlighet. På plats fanns även polisens volontärer och som ett ytterligare komplement användes kamerabevakning.

– Den här typen av evenemang samlar många människor på en och samma plats och berusningsgraden kan vara hög. Tack vare fokus på det förebyggande arbetet och samverkan med socialtjänsten och andra aktörer har antalet anmälda brott varit få och det blev den folkfest som vi hade hoppats på, säger Lars Jansson, kommenderingschef och till vardags lokalpolisområdeschef Västerås.

Summer Meet – färre incidenter än tidigare år

Polisen främsta uppgift under evenemanget var att säkerställa framkomligheten för linjetrafiken, räddningsfordon och underlätta för allmänheten och de tillståndsgivna evenemangen. I år söktes inga tillstånd för bilcruising.

– Under dessa dagar har vi arbetat aktivt med trafiksäkerheten i form av nykterhetskontroller, hastighetskontroller samt att se till att lagföra/bötfälla beteendebrott i trafiken. Trafikanterna skötte sig mycket bra och ordningen var god. Även här var det färre antal anmälda brott än tidigare år, säger Lars Jansson.

– Kommenderingen för de båda evenemangen är polisområde Västmanlands största planerade händelser under året och kan summeras som väl genomförda polisinsatser, säger Lars Jansson.