Sök
Stäng Meny

Luftburen kamerabevakning vid Sjöbo marknad

UAS, obemannad luftfarkost

Under Sjöbo marknad kommer luftburen kamerabevakning att användas i brottsförebyggande, brottsutredande och trygghetsskapande syfte.

Den 20-22 juli kommer Sjöbo marknad att kamerabevakas med hjälp av polisens obemannade luftfarkoster, så kallade drönare/UAS. Kamerabevakningen är ett komplement till det mer traditionella polisarbetet på platsen. Syftet är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott, skapa trygghet samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Kamerabevakning med drönare

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.