Sök
Stäng Meny

Polisområde Västmanland får fler fasta trygghetskameror

Bild 1/4
Kartbild över området i Bäckby som kan kameraövervakas med UAS.
Området i Bäckby som kan kameraövervakas med UAS. Bild: Polisen
Bild 1/4
Kartbild över området i Hammarby som kan kameraövervakas med UAS.
Området i Hammarby som kan kameraövervakas med UAS. Bild: Polisen
Bild 1/4
Kartbild över området i Skallberget som kan kameraövervakas med UAS.
Området i Skallberget som kan kameraövervakas med UAS. Bild: Polisen
Bild 1/4
Kartbild över området i Västerås centrum som kan kameraövervakas med UAS.
Området i Västerås centrum som kan kameraövervakas med UAS. Bild: Polisen

Polismyndigheten har beslutat om utökad kamerabevakning i Västmanland. Bevakningen görs i trygghetsskapande- och brottsförebyggande syfte.

Sedan förra året har Polismyndigheten en fast kamerabevakning av området Bäckby i Västerås. Polisen har också haft tillfälliga kamerabevakningar på olika platser i polisområde Västmanland. Några av de tillfälliga bevakningsplatserna blir nu fasta bevakningar med trygghetskameror.

De områden som för närvarande har fast kamerabevakning utöver Bäckby är delar av Västerås centrum och Surahammars centrum. Hammarby och Skallberget är platser där det tidigare har funnits tillfällig kamerabevakning och som nu har beslutats övergå till fast kamerabevakning.

Vid behov kan Polismyndigheten också bevaka de aktuella områdena med UAS, så kallad drönare. UAS-bevakningen sker dock inte över Surahammars centrum.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott, samt underlätta och möjliggöra utredning och bevisning av inträffade brott. Kamerorna är ett komplement till polisens övriga verksamhet i områdena såsom patrullering och annan trygghetsskapande verksamhet.

Om kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att kamerabevaka en brottutsatt plats om det finns risk för brottslig verksamhet. Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott på en brottsutsatt plats och säkerställa den allmänna ordningen och säkerheten.

Polisen filmar dock inte särskilt integritetskänsliga platser så som bostäder.

Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång.

Polisens behandling av personuppgifter