Sök
Stäng Meny

Polisen bevakar Fryksdalsdansen med UAS

Kartvy över Kolsnäs och Ekebyvägen

Kartvy över Kolsnäs och Ekebyvägen. Bild: Polismyndigheten

Polisen kommer att kamerabevaka med UAS (drönare) i samband med Fryksdalsdansen i Sunne 28-30 Juli.

Under helgen vecka 30 pågår Fryksdalsdansen i Sunne. Det är ett årligt återkommande evenemang.
Fryksdalsdansen brukar ha ett stort antal besökare fördelat på de tre dygnen som den pågår. Det innebär även att den polisiära resursen utökas, framför allt för att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande samt säkerställa ordning och säkerhet så länge arrangemanget pågår.

Med anledning av detta har Polismyndigheten tagit beslut om att övervaka flera områden i Sunne med UAS, obemannade luftfartygssystem – Unmanned Aircraft System, under de aktuella datumen. Av bifogade kartbilder framgår vilka områden som är aktuella.

Syftet med bevakningen

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Tider för bevakningen

Kameraövervakningen kommer att bedrivas från klockan 16.00 till klockan 07:00 både den 28 och 29 juli.

Allmänheten kommer att informeras om kamerabevakning med UAS genom skyltning på plats. 
UAS-operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.

Beslut om UAS har fattats av Polismyndigheten och grundar sig främst på bestämmelser i Kamerabevakningslagen.

Kamerabevakning med UAS

Polisen har rätt att använda kamerabevakning på en plats dit allmänheten har tillträde om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. När bedömningen om kameraövervakning görs tas särskild hänsyn till om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Hänsyn tas även till om bevakningen görs för att utreda eller lagföra brott eller på en plats där det finns särskild anledning för risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Polisen har rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Filmmaterialet får polisen använda i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan endast på platser som är allmänna. Polisens drönare flyger i regel på höga höjder där ingen personidentifiering sker.

 Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.