Sök
Stäng Meny

Beslut om kamerabevakning vid Å-festen i Falun

Polismyndigheten har beslutat att kamerabevaka delar av Falu centrum under Å-festen 2-3 juni.

Syftet med kamerabevakningen, som kommer att utföras med en obemannad luftfarkost så kallad UAV eller drönare, är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Aktuella tider

Kamerabevakning med UAS kommer att bedrivas från och med den 2 juni 2023 kl. 08.00 till och med 03 juni 2023 kl. 17.00.