Sök
Stäng Meny

Beslut om kameraövervakning vid World RX of Sweden i Höljes

Övervakningsområde Höljes

Polisen har fattat beslut om kameraövervakning med fasta kameror och UAS/drönare vid World RX of Sweden i Höljes under tiden 29 juni – 2 juli.

Kameraövervakning kommer att ske med UAS på motorbanan, depåområde, parkeringar, campingar samt vägar till och från området.
Fast kamerabevakning kommer att ske i anslutning till Medical Center mellan depå och banan.

Beslutet gäller från den 29 juni 2023 klockan 10:00 till den 2 juli 2023 klockan 17:00.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polismyndigheten har rätt att under viss tid bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde, om det av särskild anledning finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra sådana brott.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.