Sök
Stäng Meny

Därför kontrollerar polisen nykterhet i trafiken

För att öka trafiksäkerheten genomför polisen en nationell trafikvecka mellan den 12 och 18 juni. Syftet är att få fler att avstå från att köra påverkade.

Alkohol och droger är fortsatt en av de vanligaste orsakerna till allvarliga trafikolyckor. Varje år omkommer omkring 200 personer i trafiken och i drygt 20 procent av olyckorna är alkohol eller droger inblandade.

Negativ påverkan

Både alkohol och narkotika påverkar kroppen på ett negativt sätt – och därmed också körförmågan. Uppmärksamheten avtar, koordinationen blir sämre och reaktionstiden längre.

– Påverkade förare har ingenting i trafiken att göra. De utsätter både sig själva och andra trafikanter för livsfara. Anledningen till att vi genomför nykterhetskontroller är att vi vill få bort förare som utgör en potentiell risk från våra vägar. Alla ska alltid köra nyktra, förklarar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Enligt Trafikverket är i genomsnitt en av femhundra bilister rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

– Nykter trafik är en betydande grundbult i nollvisionsarbetet och därför mycket prioriterad, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. Att köra med 0,4 promille ökar dödsrisken 12 gånger och kraftigt berusade löper 1300 gånger högre risk att omkomma. Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken.

Fler utandningsprov

Polisen arbetar enligt målen i Nollvisionen för att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. En del i detta arbete är att kontrollera nykterhet hos förare – både vad gäller alkohol och narkotika. Kontroller vad gäller alkohol utförs genom att föraren får blåsa i ett sållningsinstrument som mäter eventuell alkoholförekomst i utandningsluften.

– Under pandemin fick vi tillfälligt stoppa alkoholutandningsprov, men nu har vi kraftigt ökat antalet utandningsprov igen. Mellan 1 april 2022 till 31 mars 2023 har antalet fördubblats jämfört med samma period 2021-2022, och fyrdubblats jämfört med samma period 2020-2021, säger Ursula Edström.

Räddar liv

Trafikveckan genomförs i hela landet med kontroller på varierande platser och vid olika tidpunkter.

– Polisen kommer att synas mycket i trafiken och vi hoppas att detta bidrar till att fler kör nyktra. Anledningen till att vi lägger så stort fokus på att kontrollera nykterhet är att varje gång vi hittar en påverkad förare eller får någon att avstå från att köra onykter så förhindrar vi eventuellt en allvarlig trafikolycka. Vi försöker rädda liv genom våra kontroller, och när den vi stoppar förstår detta, då tror jag att vi nått fram och kan få resultat och nå Nollvisionen, säger Ursula Edström.

Tipsa polisen!

Din information kan vara avgörande och förhindra en trafikolycka. Ring 112 vid akuta tips. Du kan även ringa 114 14 för att lämna tips som inte är akuta, eller tipsa oss på polisen.se. Kom ihåg att lämna så mycket information du kan om fordon, färdvägar, tidpunkter med mera. Du kan vara anonym.

Zhero – samverkan för att nå Nollvisionen

I samverkan med Trafikverket och en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende för att nå målen i Nollvisionen. Genom stärkt kommunikation kan trafiksäkerhetsfrågan också lyftas högre på samhällsagendan.

Läs mer på Zheros webbplats